441 barn får norsk støtte fra trofaste faddere

Norske faddere som bidrar til at barn får skolegang i Addis Abeba er utrolig trofaste. Det mener fadderansvarlig i Gatefolket, Inger O. Hovland.  Oppdatert rapport viser at vi nå har 441 fadderbarn. Kun seks av fadderne har trukket seg det siste året. 14 barn står pr i dag uten fadder.

Det knytter seg alltid spenning til hvor mange faddere som følger oss nok et år når fakturaen for et nytt skoleår sendes ut rett før sommerferien. Det var ekstra spenning i år siden vi så oss nødt til å øke årsavgiften fra 1000 til 1.100 kroner.  Med tanke på kostnadsnivået, spesielt på mat i Etiopia, burde vi nok økt med enda et par hundrelapper.

-Årsavgiften hos Gatefolket
ligger langt lavere enn hos mange andre organisasjoner som også driver et tilsvarende viktig arbeid. Grunnen til at vi kan ligge så lavt er at vi ikke har noen lønnskostnader og svært beskjedne administrasjonskostnader, sier styreleder for Gatefolket, Odd Borgestrand.

Kvalitetssikring
Inger Oline Opsahl Hovland har de siste månedene kvalitetssikret personopplysningene på hvert enkelt av de 441 barna som norske faddere har tatt ansvar for. Det er viktig at vi alltid er ajour med opplysningene om hvert enkelt barn, understreker hun. I enkelte tilfeller kan det være krevende. Noen flytter internt i Addis Abeba, andre flytter ut av byen, og noen har fullført sin grunnutdanning og begynner i arbeid. Andre igjen går videre til fagskoler eller universitet.

Fra gatebarn til student
-Det er utrolig inspirerende å tenke på at vi kan hjelpe barn som enten har vært gatebarn eller som lett kunne endt som gatebarn i stedet får utdannelse. Noen av dem har allerede fullført fagutdannelse eller universitetsutdannelse.  Til tross for at personlig fadderskap krever stor grad av oppfølging mener vi det er viktig med den personlige kontakten som et navn og et bilde bringer både til fadder og fadderbarn, mener Opsahl Hovland.

14 venter på fadder
Gatefolket har ingen umiddelbare planer om å øke antallet fadderbarn. Det viktigste nå er å skaffe faddere til de 14 barna som pr i dag ikke har fadder. Vi håper noen vil kjenne på gleden og muligheten til å ta ansvar for et barn. 1.1000 kroner for et helt skoleår er en fantastisk investering, mener Inger.

Partners Meeting
28.-29.oktober arrangeres det årlige kontaktmøtet for gatebarnprosjektet i Etiopia. Årets møte er som vanlig lagt til hovedstaden Addis Abeba, der samtlige partnere i prosjektet inviteres til å delta. I år vil partnere fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland delta i tillegg til etiopiske samarbeidspartnere. Møtet, som har betegnelsen Partners Meeting, er en rådgivende forsamling som behandler årsrapporter, regnskaper og budsjetter. Møtet er også viktig som møteplass mellom de ulike samarbeidspartnerne som har en felles visjon om å hjelpe de som trenger det mest i Etiopia. Det er vår visjon og vårt kall, sier Hovland og Borgestrand.