Møte med barn som stråler

Det er fire år siden vi i Gatefolket sist hadde muligheten til å treffe alle våre skolebarn i Etiopia. Mandag 7.november kunne vi endelig møte barn og ansatte ved Entoto Freedom School og Gurara Freedom School i Addis Abeba. Noen dager senere fikk vi for første gang møte førskolebarna ved den nye skolen vår i fjellbyen Chencha i Sør-Etiopia.

Av Gunnar Alvin
fadderansvarlig, Gatefolket

Bildet over: Førskolebarna i Chencha fikk kladdebøker og penner. Her er det Gunnar Alvin som deler ut skolemateriell, 

Ved Entoto-skolen møtte vi opprømte og forventningsfulle barnestemmer. Møtet med alle barna ble hjertevarmt. Skolens elever møtte oss med blomster, sang, etiopiske og norske flagg. Etter mottakelsen gikk elvene tilbake til sine respektive klasserom, og vi fikk gleden av å besøke alle klasserommene. Vi ble vitne til et meget spesielt møte i to av klassene, der elever fra begge klassene var tidligere slavearbeidere og noen også internflyktninger. De får nå muligheten til grunnleggende lese- og skriveferdigheter for å kunne gå videre med utdanningen. Etter besøk i klasserommene møtte vi også en rekke foreldre og representanter for de lokale skolemyndighetene.

Ved Gurara Freedom School
fikk vi samme varme velkomst, med sang, dans, blomster og flagg i etiopiske og norske farger. Også her møtte vi samtlige elever, lærere og mange av foreldrene. Av kapasitetshensyn er Gurara nå blitt en ren førskole med tre klassetrinn og 62 elever. Barna fra 4.- til 12.klasse går i offentlig skole, men med samme støtte fra norske faddere. Jeg kjenner på takknemmeligheten for lånet av deres barn og at deres barn også er våre barn i tiden de er i førskole og skole.

Et minne for livet
Møtet med skolen, lærerne og førskolebarna i fjellandsbyen Chencha ble et minne for livet. Her fikk vi også besøke den nye klinikken som er etablert i tilknytning til skolen.  Her får gravide kvinner og mødre verdifull undervisning. Våre førskolebarn får også helsetilsyn ved denne klinikken

Chencha-skolen har foreløpig 42 barn i to førskoleklasser. Neste år kommer en tredje klasse. Som gjester fikk vi være med i undervisningen i klasserommene, og vi fikk være med på lek i den naturskjønne skolegården. Et nytt høydepunkt både for oss og barna var utdeling av skolemateriell.  Skrivebøker og en penn til hver. Skolemateriell er mangelvare på alle våre skoler og betyr så mye. Takk for bidrag fra norske skoler til dette. Så var det avskjed med alltid glade og takknemlige barn.

Møte med undervisningsministeren
Under vårt opphold i Chencha ble det også en kveld i den vakre byen Arba Minch. Her var vi heldig å møte landets undervisningsminister i forkant av en middag. Da han hørte hvilket ærend vi var i nølte han ikke med å si tusen takk for det samarbeidet Gatefolket har hatt med Bright Star gjennom 20 år. Utdanning er nøkkelen til å bygge opp landet vårt, og til å gjøre unge mennesker i stand til å komme ut av fattigdom og leve et verdig liv, mente han.

Bildet: BrightStar/WSG-leder Gizachew Ayka og styreleder Odd Borgestrand i Gatefolket sammen med undervisningsminister Berhanu Nega  (i midten)