20 år i Etiopia: Dette får vi være en del av

Win Souls for God Evangelical Ministries (WSG) er en organisasjon som ble grunnlagt i mai 1997 i Addis Abeba av en gruppe evangelisk kristne ungdommer. Det var 10 fattige ungdommer med en visjon om å dele sitt brød med de som ikke en gang har smuler.  Gatebarna i Etiopias hovedstad Addis Abeba ble betraktet som søppel.

Win Souls for God er et direkte resultat av svensk misjons arbeid i Addis Abeba. Det var rundt den svenske misjonens hovedkvarter initiativtagerne til organisasjonen vokste opp. Win Souls for God er i dag den evangeliske delen av arbeidet.

Bight Star
er den humanitære delen av prosjektet vårt i Etiopia. Hovedmålet å se hele mennesket med alle sine behov med spesielt fokus på de fattigste bydelene. Fattigdommen er et hinder for utvikling. En vei ut av fattigdommen er å tilby barn i disse familiene skolegang. I Etiopia er det ingen plikt å gå på skole, men alle barn har rett til skolegang.
For Bright Star er det også viktig å hjelpe gatebarn, rusmisbrukere, kriminelle og prostituerte jenter ut fra gatene. Dette skjer gjennom ulike programmer avhengig av de enkelte barn- og ungdommers livssituasjon.  Bright Star legger stor vekt på å øke samfunnets forståelse for hvorfor mange havner på gata og hva som bør gjøres for å støtte og rehabilitere disse slik at de blir en ressurs i stedet for en belastning på samfunnet. Dette gjelder også funksjonshemmede muligheter til utdanning og et verdig liv. Kontakt med politiske myndigheter for å øke innsatsen for sosial rettferdighet er et viktig satsingsområde.

Totalt 1.180 barn og unge og deres familier omfattes av prosjektene i Bright Star. 940 barn fra barnehage til 12.klasse får muligheten til å gå ved våre egne skoler og offentlige skoler. Under pandemien, som så langt har krevd mer enn 4.000 menneskeliv og 270.000 smittede, har det meste av undervisningen i regi av Bright Star blitt gjennomført som omgangsskole. Lærerne har hatt mindre grupper på skolene eller i hjemmene. I tillegg får 135 ungdommer støtte til å gjennomføre videregående utdanning helt opp til universitetsnivå. 45 kvinner i sårbar situasjon er i et eget prosjekt. I år er også drøyt 900 barn, unge og voksne fulgt opp i et eget Covid-19-prosjekt, støttet av byrådet i Addis Abeba.

Flotte jenter ved Deborah-senteret som har fått et nytt liv borte fra gata.

Deborah-senteret
I år har det vært 11 jenter ved senteret for tidligere prostituerte.  Dette prosjektets mål er å nå unge kvinner på gata for å gi dem en reell mulighet til å komme ut av den farlige situasjonen de befinner seg. Jentene får et trygt hjem, mulighet for formell utdanning eller annen yrkesopplæring. Her er det profesjonelle medarbeidere som bidrar i psykosial opptrening. Jentene får også en startkapital for å kunne klare seg selv når de kjenner seg sterke nok til å forlate senteret.

Guttehjemmet
I prosjektets guttehjem er dett 45 barn og unge som får et hjem og hjelp til skolegang. De som ikke har en familie i nærheten kan bo på sentere, mens andre bor hos sine familier under svært enkle kår. Selv om det kalles guttehjem er det også noen jenter i prosjektet, og det totale antallet tilknyttet hjemmet er nå 36.  45 ungdommer er godt i gang med høyere utdanning, enten på fagskoler eller universitet.
Her er det også noen med nedsatt funksjonsevne som ikke har tilbud fra det offentlige.
9 studenter ble uteksaminert fra høyskoler og universiteter etter fullført utdanning innen jus, regnskap og økonomi, folkehelse, sosiologi og lærerutdanning.  Denne delen av prosjektet er vi ekstra stolt over å kunne støtte. Barn fra de aller fattigste familiene ender opp som lærere, tannleger, advokater, økonomer eller hjelpepleiere.

Ved kontaktsenteret får både kvinner og menn opplæring ved systua.

Kontaktsenteret
er porten inn til våre prosjekter. Dette senteret har Gatefolket støttet opp om i 20 år. Her er også hovedkontoret for arbeidet vårt i Addis Abeba, Totalt er det 77 medarbeidere, 47 kvinner og 30 menn, som har senteret som sin base i tillegg til 36 frivillige medarbeidere. Alle følger opp de ulike delene av den daglige driften. 40 barn og unge fra gata ble tatt hånd om i et eget opplæringsprogram gjennom som varer i seks måneder. Her er målet å gi de en ny start på livet. I tillegg organiseres det opplæring i frisørfaget. I fjor var det 29 ungdommer som fikk dette tilbudet, og de fikk også klær, hygieneartikler og et måltid mat i tillegg til undervisningen. Her fikk også 37 unge kvinner uformell utdannelse i frisørfag og i senterets systue.

WSG driver også et omfattende evangeliseringsprogram med kontaktsenteret som base. I for var nærmere 10.000 barn og unge fra gata innom senteret for å delta i et sosialiseringsprogram der de fikk timer hos psykolog, pastor og sosial rådgivning. Et måltid mat, en dusj, gratis hårklipp og andre tjenester ligger inne i denne delen av prosjektet. Mange fra gata fikk tent et håp om et verdig liv, og som følge av relevant bibelundervisning var det totalt 125 ungdommer som ønsket å bli kristne i fjor.

I regionhovedstaden Awassa i Sør-Etiopia
øker også antall gatebarn. Mye er gjort for å håndtere utfordringene, men det er et krevende arbeid. Barn og unge må få muligheten til å bli en del av samfunnet, og det skjer best ved å gi dem utdanning. Gatefolket bidrar til at 11 unge bor i en egen bolig med ei husmor og frivillige som følger opp i hverdagen. 11 tidligere gatebarn går nå på skole og har sitt eget hjem der de får omsorg, klær, mat, helsestell og ei seng å sove i.

I fjellandsbyen Chencha helt sør i landet drives det også en barneskole, et ungdomssenter med bibliotek, et gårdsbruk og uformell opplæring for unge mødre.