Gunnar vår nye fadder- ansvarlig – takk til Inger

Gunnar Christian Alvin er Gatefolkets nye fadderansvarlig. Han har i høst tatt over denne viktige oppgaven etter Inger Oline Opsahl Hovland. Gatefolket har inneværende skoleår tatt ansvar for 570 skolebarn fra barnehage til og med 12.klasse.

Bildet: Gunnar Alvin i klasserommet sammen med noen av «de norske» fadderbarna i Addis Abeba.

Gunnar Alvin er til daglig teknisk forvalter i Oslobygg KF. Han er en erfaren driftsleder med både teknisk og økonomisk utdannelse, og er en aktiv friluftsmann. Han er godt kjent med Gatefolkets arbeid i Etiopia. Han har besøkt prosjektet flere ganger og har også egne fadderbarn ved våre skoler. Alvin er nå først vara i styret i Gatefolket, og gleder seg til å ta fatt på oppgaven som fadderansvarlig.

-Jeg har med egne øyne sett hva det betyr for en familie å få et eller flere av sine barn inn ved våre skoler. Det gir hele familien håp om et verdig liv for de som nå vokser opp i Etiopia. Kunnskap er som kjent ikke tung å bære, og vi vet at elevene ved våre skoler får noe av den beste undervisningen som en grunnskole i landet kan gi. Dette begrunner vi med at skolene våre har fått utmerkelser for sin undervisningsstandard i flere år på rad. Vi har færre elever enn normal standard i etiopiske grunnskoler, og vi har godt kvalifiserte lærere, understreker Gunnar Alvin.

Inger Oline har administrert fadderordningen i en årrekke, og har gjort en meget god jobb. Derfor vil jeg takke henne for den innsatsen hun har lagt ned, sier styreleder Odd Borgestrand.

Inger Oline har vært lærer i grunnskolen i en årrekke, og vet dermed hva utdanning betyr for et barn. Hun har møtt nesten alle våre skolebarn ansikt til ansikt og fått mange venner i Etiopia. Selv om hun nå overlater fadder-ansvaret til Gunnar Alvin vil Inger Oline fortsatt ha et stort og varmt hjerte for gatebarn-prosjektet. Inger Oline fortsetter i styret i Gatefolket, i hvert fall fram til neste årsmøte i 2022.

Inger Oline Opsahl Hovland har betydd mye for tusenvis av skolebarn i Etiopia gjennom sitt engasjement som fadderansvarlig. Her et arkivfoto fra januar 2005.