Et hjem med frihet for de foreldreløse

Hjemmet som er etablert for gategutter og foreldreløse kalles Freedom Home, frihetshjemmet. 
Dette er hjem som i hovedsak er etablert for å gi enslige gutter uten familie et trygt sted å bo.

De fleste har mistet sine foreldre, men noen har rømt hjemmefra av ulike årsaker. Første trinn i dagliglivet er å at ungdommene hjelper barne med utdanning og sosialisering i samfunnet.  WSG tilbyr rådgivning, medisinsk behandling, undervisning i hygiene, og støtter dem med mat, klær og utdanning.  Ungdom får veiledning til å velge en yrkesrettet utdanning i forhold til sine evner og kunnskaper. Flere av ungdommene tar utdanning på universitetsnivå.

Målsettingen
med hjemmet er at ungdommene skal bli selvstendige og uavhengige.
Det er også startet et eget selvstendighetsprosjekt for 50 kvinner og 20 unge menn. Ungdommene som er inne i prosjektet får en månedlig støtte på 600 kroner. Dette skal dekke husleie, mat og klær. Det betyr at ungdommene får hjelp til å finne et sted de kan bo ute i byen, men blir fulgt opp hver eneste uke gjennom kurs og veiledning på kontaktsenteret. Mange av disse ungdommene går på yrkesrettede skoler, og mange av dem klarer å utnytte sine evner ved å oppnå gode karakterer på de skolene de går på.