Velkommen til Gatefolkets årsmøte 2021

Årsmøtet i Gatefolket avholdes mandag 15.febuar kl. 19.00. Denne gang møtes vi på Kilentunet, (bildet) som ligger i Kilenveien 55, 1366 Lysakeri Bærum. Dette er menighetshuset til Fornebulandet menighet.

Menigheten er en av våre samarbeidspartnere i prosjektet. Et steinkast unna ligger Fornebu Gjenbruk, som også har vært en viktig samarbeidspartner for oss de siste årene.  Vi håper derfor på god oppslutning fra alle som er tilknyttet menighet og gjenbruksbutikk.
Denne gang satser vi også på en direkterapport fra Etiopia. Det blir enkel servering, andakt og årsmøtesaker.

I følge Gatefolkets vedtekter kan alle bidragsytere over 15 år delta med stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet blir herved kunngjort. Det blir vanlige årsmøtesaker med årsmelding, godkjenning av regnskap, revisjonsrapport, forslag til budsjett for 2021 og valg på leder, styremedlemmer og revisor. Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1 uke før møtet holdes.